• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Activități

Informare despre obligațiile persoanelor fizice și juridice pe timp de iarnă

     Având în vedere faptul că intrăm în sezonul rece, temperaturile scăzute și ninsoarea pot favoriza formarea ţurţurilor, acumulări de zăpadă şi gheaţă pe acoperişuri şi pe trotuarele aferente imobilelor.

     Pentru prevenirea expunerii cetăţenilor la pericolul accidentării şi evitarea producerii unor pagube materiale a bunurilor mobile şi imobile, Serviciul Proximitate şi Asociaţii de Proprietari a iniţiat planul de măsuri nr. 2243/13.11.2017, în vederea înştiinţării cetăţenilor asupra obligaţiilor ce le revin, în conformitate cu art.12 din Cap.V din normele de salubrizare ale Municipiului Bucureşti, aprobate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.120/2010, potrivit cărora “persoanele fizice şi juridice au obligaţia ca pe timp de iarnă să îndepărteze ţurţurii de gheaţă formaţi la nivelul acoperişului imobilului/construcţiei, să cureţe în maxim 24 de ore după încetarea ninsorii zăpada depusă şi gheaţa formată pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea, a sediilor de firme, curţilor şi terenurilor deţinute, astfel încât traficul pietonal să se desfăşoare în condiţii normale. La imobilele în care la parter funcţionează societăţi comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligaţiile menţionate revin acestor unităţi pe timpul funcţionării acestora”;

     În baza planului de măsuri, în data de 15.11.2017, angajaţii Serviciului Proximitate şi Asociaţii de Proprietari au afişat înştiinţări la sediile asociaţiilor de proprietari din Cartierul Aviaţiei.

     În colaborare cu agenţii de proximitate din cadrul Serviciilor 1-3 Ordine şi Linişte Publică, activitatea de informare a cetăţenilor Sectorului 1 va continua pe raza întregului sector.

.

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu