• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Activități

Buletin de evenimente din data de 07.03.2018

Evenimente principale

Serviciul Poliția Animalelor

     Poliţişti locali din cadrul Serviciului Poliţia Animalelor au desfăşurat activităţi menite să asigure un climat de ordine şi siguranţă civică, relaționând cu deţinătorii/proprietarii de animale de pe raza sectorului 1. În scopul soluționării sesizărilor primite din partea cetățenilor și înregistrate la nivelul Serviciului Poliția Animalelor, polițiștii locali s-au deplasat pe Str. Jimbolia, Ion Câmpineanu și Calea Floreasca.

     În cadrul Centrului Teritorial din şos. Odăii nr. 3-5, sector 1 au fost sterilizați 3 câini dintre cei aflați în adăpost și s-au aplicat 10 tratamente.

     Pe parcursul zilei, a fost executată muncă în folosul comunității de către 13 (treisprezece) persoane, activitate neremunerată constând în curăţarea şi spălarea spaţiilor de cazare a câinilor comunitari, transportul şi administrarea de apă şi hrană acestora şi curăţenia în spaţiile adiacente adăpostului. Pe timpul executării sancţiunilor, persoanele condamnate şi-au îndeplinit obligaţiile stabilite prin programul de lucru.

     1. Poliţişti locali din cadrul Serviciului Intervenţii Rapide au acţionat în următoarele zone de competenţă: Cartier Pajura şi străzile adiacente, Piaţa Presei Libere, Aeroportul Băneasa, Prometeu, Arcul de Triumf, Piaţa Charles de Gaulle, Piaţa Victoriei, Piaţa Romană şi zonele adiacente pentru depistarea persoanelor care practică comerţ stradal neautorizat, a celor care consumă băuturi alcoolice pe domeniul public, a celor care apelează la mila conducătorilor auto sau trecătorilor. Pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice au fost supravegheate parcările auto, imobilele de locuinţe, punctele de lucru ale agenţilor comerciali şi starea de curăţenie a domeniului public, prevenind producerea de evenimente. În urma acestei acțiuni, au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale, cu amendă în valoare de 1.380 lei, conform O.U.G.195/2002 (aplicate la sediul serviciului).

     2. Polițiști locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, cu amendă în valoare totală de 3.100 lei, dintre care 2 conform Legii 61/1991 și 16 conform O.U.G. 195/2002 (11 aplicate în teren și 7 la sediul serviciului). De asemenea, 17 comunicări au fost aplicate, în vederea sancționării contravenționale în lipsă.

     3. În baza Planului de măsuri nr. 35/15.01.2018, polițiști locali din cadrul Direcției Inspecție – Serviciul Protecția Mediului și Activități Comerciale, însoțiți de către polițiști locali din cadrul Serviciului Intervenții Rapide execută controale în vederea prevenirii și combaterii activităților de alimentație publică ce nu respectă legislația în vigoare, precum și în vederea asigurării cadrului necesar desfășurării unor acte de comerț/servicii de piață conforme.

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu