• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Prezentare

     Poliţia Locală Sector 1 este înfiinţată conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011 şi îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 155/2010 - Legea Poliţiei Locale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale, aprobat prin H.G.R. nr. 1332/2010.

     Poliţia Locală Sector 1 este o instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică și înfiinţată cu scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice și prevenirea şi descoperirea contravenţiilor şi a infracţiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;

b) circulaţia pe drumurile publice;

c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;

d) protecţia mediului;

e) activitatea comercială;

f) evidenţa persoanelor;

g) alte domenii stabilite prin lege.

     Sediul central este localizat în Strada Prometeu nr. 26,  Sector 1, Bucureşti, cod poștal 014225.

    Activitatea Poliţiei Locale Sector 1 se desfăşoară în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în exercitarea legii, precum şi a Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 1, Dispoziţiilor Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

   Principiile pe baza cărora Poliţia Locală Sector 1 îşi desfăşoară activitatea sunt: principiul legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării.

     În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală Sector 1 cooperează cu unităţile, respectiv cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră Române şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii.

 

SEDIILE NOASTRE:

 

serviciul1

 DIRECȚIA INSPECȚIE

 Biroul Activități Comerciale; Biroul Protecția Mediului

  Adresă Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

  Telefon: 021.224 32 16     

  Disciplina în Construcții și Afișajul Stradal

  Adresă: Str. Prometeu nr. 26, sector 1

  Telefon: 021.232.66.35/021.232.14.71/021.232.14.72

 

  SERVICIUL 1 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

  Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

  Telefon: 021.224.32.16

  SERVICIUL 2 ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

  Adresă: Strada Pajurei nr.13, sector 1

  Telefon: 021.667 66 46

serviciulpolitiaanimalelor

  SERVICIUL POLIȚIA ANIMALELOR

  Adresă: Șoseaua Odăi nr.3-5, sector 1

  Telefon: 021.490 40 07 / 021.9540

  BIROUL PREVENIRE SITUAȚII DE URGENȚĂ

  Adresă: Strada Prometeu nr. 26, sector 1

  Telefon: 021.232.66.35/021.232.14.71/021.232.14.72

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu