• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Activități

❗️

Polițiștii locali din cadrul Biroului Activități Comerciale organizează frecvent acțiuni ce au ca scop verificarea modului în care sunt respectate normele de prevenire a răspândirii noului Coronavirus la unitățile de alimentație publică de tip bar/restaurant❗️


⚠️
În perioada 08.01.2021-08.03.2021, reprezentanții Biroului Activități Comeriale au efectuat acțiuni de control la unitățile de tip bar/restaurant de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1, în vederea verificării modul de respectare a măsurilor prevăzute în Legea 55/2020 privind unele măsuri de combatere a efectelor pandemiei de Covid-19.
⚠️Polițiștii locali au verificat respectarea dispozițiilor de suspendare temporară a activităților de servire și consum al produselor alimentare și a băuturilor alcoolice și non-alcoolice în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor și a barurilor.
⚠️În urma verificărilor, s-a constatat faptul că unitățile cu profil de alimentație publică au suspendat activitățile de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor în interiorul locației, până la adoptarea Hotărârii nr.2/22.01.2021 a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență. Însă, au fost identificate și sancționate unitățile a căror terase au fost amenajate și au putut fi asimilate spațiilor publice închise, astfel cum sunt definite în Legea 349/2009. De asemenea, au fost depistate și sancționate cu amendă unitățile care au permis clienților prezenți să fumeze pe terasele unităților configurate ca spațiile închise, în care acestea își desfășoară activitatea.
⚠️ În urma celor constatate au fost aplicate un număr de 39 sancțiuni contravenționale în cuantum de 75.400 lei.

❗️Activități desfășurate de Poliția Locală Sector 1, în perioada 15-21.03.2021
❗️

 

Direcția Ordine și Liniște Publică:

🔺Persoane legitimate: 378;
🔺Persoane izolate/ carantinate verificate la domiciliu: 1.302;
🔺Total sancțiuni contravenționale aplicate: 291;
🔺Valoarea totală a sancțiunilor aplicate: 77.590lei.

Direcția Inspecție:

- Protecția Mediului :
🔺Sancțiuni aplicate: 17;
🔺Valoarea totală a sancțiunilor aplicate: 42.000 lei.

- Activități Comerciale:
🔺Sancțiuni aplicate: 14;
🔺Valoarea totală a sancțiunilor aplicate: 25.150 lei.

- Disciplina în Construcții:
🔺Sancțiuni aplicate: 17;
🔺Valoarea totală a sancțiunilor aplicate: 262.000 lei.

🚔 Acțiuni desfășurate:
- cu forțe proprii: 2
- în colaborare cu alte forțe : 4

Activitățile desfășurate de Poliția Locală Sector 1, în perioada 08-14.03.2021


Direcția Ordine și Liniște Publică:

🔺Persoane legitimate: 360;
🔺Persoane izolate/ carantinate verificate la domiciliu: 2.056;
🔺Total sancțiuni contravenționale aplicate: 273;
🔺Valoarea totală a sancțiunilor aplicate: 73.785 lei.

Direcția Inspecție:

- Protecția Mediului :
🔺Sancțiuni aplicate: 32;
🔺Valoarea totală a sancțiunilor aplicate: 52.250 lei.

- Activități Comerciale:
🔺Sancțiuni aplicate: 8;
🔺Valoarea totală a sancțiunilor aplicate: 14.400 lei.

- Disciplina în Construcții:
🔺Sancțiuni aplicate: 15;
🔺Valoarea totală a sancțiunilor aplicate: 229.500 lei.

🚔 Acțiuni desfășurate:
- cu forțe proprii: 3
- în colaborare cu alte forțe : 4

SINTEZA PRINCIPALELOR REZULTATE A ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE DE POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 1

PERIOADA 01-07.03.2021

 

ACTIVITĂŢI  DE  PREVENIRE ŞI COMBATERE A ÎNCĂLCĂRILOR      NORMELOR LEGALE DIN COMPETENŢĂ:

DIRECȚIA ORDINE ȘI LINIȘTE PUBLICĂ

 • persoane legitimate = 356
 • persoane izolate/carantinate verificate la domiciliu = 2.383
 • total sancţiuni contravenţionale aplicate = 269
  • conform Legii 55/2020 = 21
  • conform O.U.G. 195/2002 = 139
   • în valoare totală de = 41.870 lei
  • conform H.C.L. S1 132/2016 = 16
   • alte acte normative = 93
  • valoarea totală a sancţiunilor aplicate = 70.105 lei
   • comunicări aplicate = 293
   • atenționări = 39

DIRECȚIA INSPECȚIE

 • Protecția mediului
  • sancțiuni aplicate = 28
  • valoarea sancțiunilor = 37.700 lei
 • Activități comerciale
  • sancțiuni aplicate = 10
  • valoarea sancțiunilor = 11.700 lei
 • Disciplina în construcții
  • sancțiuni aplicate = 24
  • valoarea sancțiunilor = 356.000 lei
 • Acţiuni desfăşurate:
  • cu forţe proprii = 3
  • în colaborare cu alte forţe = 4

 

❗️Atenție❗️Depozitarea gunoiului se face în pubelă și nu pe stradă❗️
În baza mai multor sesizări, Poliția Locală Sector 1 a demarat o amplă acțiune de identificare a deșeurilor depozitate ilegal și de informare a cetățenilor și agenților economici care își desfășoară activitatea în Sectorul 1 pentru a le reaminti aceste obligații legale.
❗️De asemenea, vă aducem în atenție următoarele:
❗️Depozitarea pe domeniul public (zona intersecțiilor, în jurul stâlpilor de iluminat, pe spații verzi etc) a sacilor cu deșeuri în vederea colectării de către operatorul de salubrizare se sancționează contravențional cu amendă între 2.000 și 5.000 lei❗️
❗️Depozitarea de orice fel pe terenuri virane, proprietate publică sau privată, constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă de la 1.500 la 2.500 lei❗️
 

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu