• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

 
Începând cu data de 12.03.2020 și până la data de 31.03.2020, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii,pentru prevenirea, evitarea, limitarea îmbolnăvirii și răspândirii noului coronavirus COVID 19, pentru a asigura un nivel adecvat de protecție, Poliția Locală Sector 1 suspendă activitatea cu publicul. 
         Activitatea de relații cu publicul pentru persoanele fizice și juridice se va desfășura numai prin telefon (021.232.66.35), prin corespondență poștală sau pe site-ul instituției la secțiunea “CONTACT –DEPUNERE PETIȚII ONLINE” sau pe adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.
        Totodată, cetățenii care nu au adresă poștală electronică vor putea depune documentele prin poștă/curier pe adresa din strada Prometeu nr. 26, sector 1, București.
 

Înmatriculare mopede

ÎNREGISTRĂRI,RADIERI mOPEDE

 

Pentru proprietarii de mopede cu domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul în sectorul 1, activitatea de înregistrare/radiere mopede se desfășoară în cadrul POLIŢIEI LOCALE SECTOR 1, SERVICIUL CIRCULAŢIE PE DRUMURILE PUBLICE, MOPEDE, cu sediul în Calea Griviţei, nr. 208-210, telefon 021 224 32 16.

moped

MOPED - vehicul, cu două sau trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 25 km/h, dar nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depăşeşte 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Este asimilat mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum este definit la pct. 6 partea A din anexa nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare

Actele necesare înregistrării mopedelor:

 • 1. fișa (cererea) de înregistrare, tipizat; descarcă formular
 • 2. actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
 • 3. actul de proprietate asupra vehiculului (factură sau contract de vânzare-cumpărare), original și copie;
 • 4. cartea de identitate a vehiculului, având aplicată folia R.A.R, original și copie;
 • 5. dovada efectuării inspecției tehnice, pentru vehiculele mai vechi de doi ani, original și copie;
 • 6. dovada plații contravalorii taxei de înregistrare;
 • 7. dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare în circulație;
 • 8. dovada plății contravalorii plăcuței cu numărul de înregistrare;
 • 9. asigurarea obligatorie a vehiculului, original și copie:
 • 10. dovada radierii din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare;
 • 11. decizie de impunere pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport pentru persoane fizice/juridice. (se eliberează de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, Str.Piaţa Amzei, nr.13, Sector 1).

Actele necesare radierii mopedelor:

 • 1. cererea de radiere, tipizat; descarcă formular
 • 2. actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
 • 3. cartea de identitate a vehiculului, original și copie;
 • 4. certificatul de înregistrare în circulație, original;
 • 5. plăcuța cu numărul de înregistrare;
 • 6. dovada de înstrăinare - contract de vânzare-cumpărare, original și copie, sau dovada de la poliție - în cazul furtului vehiculului, original și copie sau dovada de predare la Remat - în cazul casării sau predării la dezmembrat, original și copie;
 • 7. certificat de atestare fiscală ( eliberat de Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale Sector 1, str. Piaţa Amzei, nr.13, sector 1 ).

Actele necesare eliberării unui duplicat/ unui nou certificat:

 • 1. cererea pt. eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare în circulație sau a unui nou certificat, tipizat; descarcă formular
 • 2. actul de identitate al solicitantului persoană fizică sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
 • 3. certificatul de înregistrare în circulație deteriorat, sau vechiul certificat de înregistrare în circulație, după caz, original și copie;
 • 4. cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de R.A.R, după caz, original și copie;
 • 5. dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare în circulație;
 • 6. dovada de la poliție (în cazul furtului) sau declarație pe proprie răspundere (în cazul pierderii).

Actele necesare eliberării unei noi plăcuţe:

 • 1. cerere pt.eliberarea unei noi plăcuțe cu număr de înregistrare, tipizat; descarcă formular
 • 2. actul de identitate al solicitantului sau certificatul de înregistrare al persoanei juridice, delegație și cartea de identitate a delegatului, original și copie;
 • 3. certificatul de înregistrare în circulație, original și copie;
 • 4. cartea de identitate a vehiculului, original și copie;
 • 5. dovada de la poliție (în cazul furtului) sau declarație pe proprie răspundere (în cazul pierderii);
 • 6. dovada plăţii contravalorii plăcuței cu număr de înregistrare.

Taxele se plătesc la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 1, astfel:

   - Taxa pentru înregistrarea mopedelor, în cuantum de 43 lei, în contul: RO92TREZ70121360250XXXXX-41;

   - Taxa pentru certificatul de înregistrare, în cuantum de 25 lei, în contul: RO92TREZ70121360250XXXXX-42;

   - Taxa contravaloare plăcuță cu nr. de înregistrare, în cuantum de 31 lei, în contul: RO92TREZ70121360250XXXXX-43.

Programul de lucru cu publicul:

· luni - joi, între orele 10:00 – 15:00

· vineri între orele 10:00 – 13:00.

telefonul cetateanului

 

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu