• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII ȘI AFIȘAJUL STRADAL

Șef serviciu: Armeanu Vlad

Adresă: str. Prometeu nr. 26, sector 1

Telefon: 021.232.66.35/021.232.14.71/021.232.14.72

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

 • gestionează problematica autorizării edificării/desființării imobilelor și împrejurimilor, a lucrărilor efectuate la partea carosabilă și pietonală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, potrivit competențelor acordurilor si procedurilor întocmite/încheiate in acest sens;
 • gestionează problematica afișajului electoral publicitar, verifică legalitatea amplasării construcțiilor și reclamelor publicitare și aplică măsurile legale, potrivit competentelor, dacă se constată încălcarea legislației în vigoare;
 • colaborează cu alte structuri pentru aplicarea măsurilor legale, potrivit legislației in domeniu si competențelor acordate, în situația în care constată nerespectarea actelor normative care reglementează activitatea serviciului;
 • elaborează analize, rapoarte si sinteze specific domeniului de activitate, pe care le prezintă periodic sau la solicitare, conducerii Poliției Locale Sector 1 sau Primăriei Sectorului 1, spre informare și luare a deciziilor;
 • efectuează controale, independent sau în colaborare cu alte structuri, potrivit competențelor, planurilor/acordurilor/dispozitiilor încheiate/primite în acest sens;
 • soluționează, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, petițiile/sesizările/reclamațiile formulate de cetățeni sau alte instituții și participă la activitățile de primiri audiențe;
 • întocmește și fundamentează proiectele de H.C.L. și proiectele de acte administrative ale primarului în domeniul său de activitate;
 • ține evidența certificatelor de performanță energetică inregistrate la Politia Locală Sector 1;
 • controlează si aplică măsuri pentru încălcarea prevederilor referitoare la instruirea în sarcina cetățenilor a unor obligații de reparare, întreținere și izolare termică a locuințelor;
 • verifică și identifică imobilele si împrejurarile aflate in stadiu de degradare și propune/aplică măsurile legale, potrivit competențelor;
 • îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de lege sau dispuse de Primarul Sectorului 1, directorul general, directorul general adjunct şi directorul executiv al Direcţiei Inspecţie, în legătură cu domeniul de activitate.

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu