• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

  • E-mail: contact@politialocalasector1.ro

Prezentare

   După dobândirea calității de stat membru al Uniunii Europene, România a început un proces amplu ce a generat transformări profunde și care au impus adaptarea legislației și instituțiilor la cerințele impuse de acest organism internațional.

   În acest context și având în vedere principiul descentralizării serviciilor publice oferite cetățenilor, s-a considerat a fi necesară promovarea și adoptarea Legii nr. 155 din 12 iulie 2010 privind Poliția Locală. Prin această lege s-a oferit posibilitatea unui serviciu polițienesc adaptat la necesitățile locale.

   Poliția Locală Sector 1 urmărește apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice adaptate la specificul comunității.

Poliția Locală Sector 1 se organizează și are atribuții în următoarele domenii:

• ordine și liniște publică, precum și paza bunurilor;

• circulația pe drumurile publice;

• disciplina în construcții și afișajul stradal;

• protecția mediului;

• activitatea comercială;

• evidența persoanelor;

• gestionarea situațiilor de urgență

• gestionarea problematicii animalelor fără stăpân

 

Sediile noastre

 

serviciul1  

    Direcția Inspecție

  Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

  Telefon: 021.224 32 16

 
   

    Serviciul Ordine și Liniște Publică

  Adresă: Strada Pajurei nr.13, sector 1

  Telefon: 021.667 66 46

 
serviciulpolitiaanimalelor  

    Serviciul Poliția Animalelor

  Adresă: Șoseaua Odăii nr.3-5, sector 1

  Telefon: 021.490 40 07 / 021.9540

 
   

    Serviciul Situații de Urgență

  Adresă: Strada Prometeu nr. 26, sector 1

  Telefon: 021.232.66.35/021.232.14.71/021.232.14.72

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu, nr. 26, Sector 1

telefon +40 21.232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

fax +40 21.232 54 59

Sediul central

sediu prometeu