• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

 • E-mail: contact@politialocalasector1.ro

Organizare

   Poliția Locală Sector 1 își desfășoară activitatea în baza temeiului Legii nr. 155/2010 și a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a poliției locale. Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011, Direcția Generală de Servicii Comunitare Sector 1 s-a reorganizat ca structură de Poliție Locală a Sectorului 1. Aceasta este organizată în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 ca serviciu public de interes local, cu scopul de a exercita atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice și prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

 

Poliția Locală Sector 1 este structurată pe direcții, servicii, birouri și compartimente după cum urmează:

organigrama

 

 

Direcţia Generală a Poliţiei Locale Sector 1 are următoarea structură organizatorică operativă:

Direcția Poliție Locală

Direcția Operațională

Direcția Inspecție

Directorul General are în subordine directă:

 • Compartimentul Control Intern
 • Compartimentul Juridic
 • Compartimentul Audit Intern
 • Biroul Achiziții Publice
 • Biroul Prevenire și Protecția Muncii, Psihologie, Sociologie cu:
 •      - compartimentul Analize Psihologice
 •      - compartimentul Analize Sociologice

 

În cadrul Direcției Poliție Locală, sunt organizate următoarele compartimente:

 • Serviciul 1 Ordine și Liniște Publică
 • Serviciul 2 Ordine și Liniște Publică
 • Serviciul 3 Ordine și Liniște Publică
 • Serviciul Circulație pe Drumurile Publice cu:
 •      - Biroul auto abandonate și fără stăpân
 • Serviciul Intervenții Rapide cu:
 •      - Biroul Însoțire și Protecție
 • Serviciul Dispecerat cu:
 •      - Biroul Monitorizare și Analiza Informației
 •      - Compartiment Armament
 • Biroul Proceduri și Evidența Persoanelor
 • Compartiment Pază și Bunuri Confiscate
 • Serviciul Proximitate și Asociații de Proprietari
 • Biroul Cercetare, Documentare

 

Direcția Operațională este structurată astfel:

 • Serviciul Poliția Animalelor cu:
 •      - Biroul pentru gestionarea câinilor fără stăpân
 • Serviciul Logistic
 • Biroul pentru Situații de Urgență
 • Serviciul Economic, Resurse Umane, Pregătire Profesională cu:
 •      - Biroul Resurse Umane și Pregătire Profesională
 • Serviciul Relații Publice, Secretariat, Registratură

 

În structura Direcției Inspecție se află:

 • Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal cu:
 •      - Biroul Disciplina în Construcții
 • Serviciul Protecția Mediului și Activități Comeciale

telefonul cetateanului

Adresă

Str. Prometeu, nr. 26, Sector 1

telefon +40 21.232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

fax +40 21.232 54 59

Sediul central

sediu prometeu