• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

 
Începând cu data de 12.03.2020 și până la data de 31.03.2020, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii,pentru prevenirea, evitarea, limitarea îmbolnăvirii și răspândirii noului coronavirus COVID 19, pentru a asigura un nivel adecvat de protecție, Poliția Locală Sector 1 suspendă activitatea cu publicul. 
         Activitatea de relații cu publicul pentru persoanele fizice și juridice se va desfășura numai prin telefon (021.232.66.35), prin corespondență poștală sau pe site-ul instituției la secțiunea “CONTACT –DEPUNERE PETIȚII ONLINE” sau pe adresa de e-mail: contact@politialocalasector1.ro.
        Totodată, cetățenii care nu au adresă poștală electronică vor putea depune documentele prin poștă/curier pe adresa din strada Prometeu nr. 26, sector 1, București.
 

Organizare

   Poliția Locală Sector 1 își desfășoară activitatea în baza temeiului Legii nr. 155/2010, a Legii nr. 215/2001, a Legii nr. 188/1999 republicată și a Hotărârii de Guvern nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a poliției locale.

  Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 7/31.01.2011, Direcția Generală de Servicii Comunitare Sector 1 s-a reorganizat ca structură de Poliție Locală a Sectorului 1. Aceasta este organizată în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Local al Sectorului 1 ca serviciu public de interes local, cu scopul de a exercita atribuții privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice și prevenirea și descoperirea infracțiunilor.

 

Poliția Locală Sector 1 este structurată pe direcții, servicii, birouri și compartimente, după cum urmează:

Organigrama 2019 Politia Locala Sector 1

Descarcă Regulament de organizare și funcționare 2019 (Doc PDF)

 


telefonul cetateanului

 

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu