centenar

  • Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Animale de companie

Serviciul Poliţia Animalelor din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 supune atenţiei posesorilor de animale de companie prevederile legale ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr.120/2010 privind normele de salubrizare ale municipiului Bucureşti, pe care trebuie să le respecte în timpul plimbării animalelor de companie pe domeniul public, pentru a menține un mediu curat şi pentru a reduce riscurile de îmbolnăvire a populaţiei.

Art.34 (l) Posesorii de animale de companie au următoarele obligaţii în timpul plimbării animalelor pe domeniul public:

a) să deţină asupra lor materialele necesare (făraş, mătură, pungă etc) pentru curăţarea locului şi dejecţiilor fiziologice evacuate;

b) să nu permită accesul animalelor de companie pe spaţiile verzi din parcuri, grădini publice şi cele aferente ansamblurilor de locuinţe, în spaţiile de joacă amenajate pentru copii, în magazine şi pieţe de desfacere a produselor agroalimentare. Accesul cu animalele de companie va fi permis numai în spațiile special amenajate.

c) menţinerea câinilor în lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi vor purta obligatoriu şi botniţă.

(2) Posesorii de animale de companie vor deţine carnete de sănătate pentru acestea şi vor asigura vaccinarea lor, în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare.

(3) Posesorii de animale de companie vor asigura o permanentă stare de curăţenie şi igienizare a spaţiilor destinate creşterii acestora, luând măsurile necesare în vederea evitării poluării olfactive a celorlalte persoane.

Nerespectarea prevederilor mai sus precizate de către persoanele fizice constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă contravenţională, de la 200 lei la 5000 lei.

Site-ul www.politialocalasector1.ro prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor care folosesc formularele de contact de pe site.

Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces la datele prelucrate, de intervenţie asupra acestora, de dreptul de a se opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor şi de celelalte drepturi prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Site-ul www.politialocalasector1.ro foloseşte cookie-uri pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorilor şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Mai multe informații despre cookie-uri aici si despre cum sa le gestionati aici.

personal privacy

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu