centenar

  • Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

Vehiculele fără stăpân si vehiculele abandonate

Competenţa aplicării regimului juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate revine poliţiştilor locali din cadrul Poliţiei Locale Sector 1.

Noţiunile de vehicule fără stăpân şi abandonate, conform Legii 421/2002, sunt definite astfel:

a) vehicul fără stăpân - vehicul de orice categorie, fără plăcuţe de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staţionat pe domeniul public sau privat al statului, al cărui proprietar sau deţinător legal este necunoscut.

b) vehicul abandonat - vehicul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului, ori al unităţilor administrativ teritoriale de cel puţin un an, al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice determinate de starea improprie circulaţiei acestora pe drumurile publice, din care rezultă intenţia neechivocă a proprietarului sau a deţinătorului legal, de a renunţa la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

Depistarea vehiculelor din categoria celor fără stăpân sau abandonate se realizează din oficiu sau ca urmare a sesizărilor făcute de către orice persoană fizică/juridică, autorităti, instituţii sau servicii publice.

Agenţii constatatori întocmesc un proces verbal de constatare şi afişează o somaţie pe caroseria vehiculului, prin care solicită ridicarea acestuia în termen de 10 zile.

Pentru vehiculul al cărui proprietar/deţinător legal a fost identificat, se transmite o somaţie, prin scrisoare recomandată, pentru ridicarea vehiculului în termen de 5 zile.

Pentru vehiculul al cărui proprietar nu a fost identificat, caracteristicile tehnice ale vehiculului depistat şi locul unde a fost identificat se aduc la cunoştinţă publică prin publicarea unui anunţ într-un cotidian central şi prin afişarea anunţului la sediul Poliţiei Locale Sector 1 şi la sediul Primăriei Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.

În situaţia în care vehiculul nu este ridicat în termenul stipulat, la propunerea Poliţiei Locale Sector 1, Primarul Sectorului 1 emite dispoziţie de declarare a stărilor de abandon/fără stăpân, în baza cărora se dispune ridicarea şi depozitarea vehiculului prin grija Poliţiei Locale Sector 1.

În situaţia în care vehiculul este revendicat, restituirea acestuia se face pe bază de proces-verbal de predare-primire, pe toată perioada depozitării până la valorificarea acestuia, în termen de 10 zile de la data la care persoana care solicită vehiculul face dovada calităţii de proprietar/deţinător legal, cu achitarea sumelor corespunzătoare cheltuielilor efectuate cu instrumentarea, identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi paza acestuia.

Vehiculul ridicat şi nerevendicat de proprietarul/deţinătorul legal, conform termenelor procedurale, la propunerea Poliţiei Locale Sector 1, Primarul Sectorului 1 va emite o dispoziţie de trecere în proprietatea Sectorului 1 al Mun. Bucureşti, liber de sarcini, urmând a fi valorificat în condiţiile legii.

Șef Biroul Auto Abandonate și Fără Stăpân: Pavel Adelina-Domnica

Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

Telefon: 021.224.32.16

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site-ul www.politialocalasector1.ro prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor care folosesc formularele de contact de pe site.

Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces la datele prelucrate, de intervenţie asupra acestora, de dreptul de a se opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor şi de celelalte drepturi prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Site-ul www.politialocalasector1.ro foloseşte cookie-uri pentru a identifica utilizatorii. Acestea nu conţin niciun fel de date personale ale utilizatorilor şi nu prezintă risc în cazul în care sunt interceptate de terţe părţi. Mai multe informații despre cookie-uri aici si despre cum sa le gestionati aici.

personal privacy

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu