• Telefonul cetățeanului - dispecerat: 021 9540

BIROUL ACTIVITĂȚI COMERCIALE

Șef birou: Voinea Dragoș

Adresă: Calea Griviței nr. 208-210, sector 1

Telefon: 021.208.30.39, int 2012

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Biroul Activităţi Comerciale are următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi:

  • gestionează întreaga problematică  a activitățiilor comerciale, potrivit legislației în vigoare și a competențelor acordate (activități comerciale, operatori economici, administratorii piețelor agroalimentare, aprobari și autorizații, documente de proveniență a mărfii, buletine de verificare metrologică, avize, aprobare material publicitar și locuri de comercializre a produselor din tutun și băuturilor acoolice, comerț stradal, etc).
  • identifică mărfurile şi produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale şi pe raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale ori a altor servicii/instituţii de interes local şi aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
  • verifică respectarea regulilor şi normelor de comerţ şi prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;
  • cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
  • verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
  • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale specifice stabilite în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale.

Adresă

Str. Prometeu nr. 26, Sector 1

+4021 232 54 59

+4021 208 30 10

contact@politialocalasector1.ro

Sediul central

sediu prometeu